Terapia Toivontie
Sinua varten
 

Työnohjaus

Työnohjaus on vuorovaikutteisessa prosessissa tapahtuvaa oppimista, jossa työntekijä tai koko työyhteisö tutkii ja kehittää omaa toimintaansa työnohjaajan ohjaamana. Työnohjaaja auttaa ohjattavia tarkastelemaan suhdettaan omaan työhönsä ja omaan itseensä työssä ja työympäristössä. Työnohjauksen tuloksellisuus perustuu työnohjaajan ammattitaidon ja kokemuksen lisäksi pitkälle ohjattavien kiinnostukseen ja aktiivisuuteen. Työnohjausprosessiin tarvitaan erityisesti  ohjattavien omaa kehityshalua ja tahtoa.
Ratkaisukeskeisessä työnohjauksessa korostuu työnohjaajan läsnäoleva kuuntelu, kaikkien osallistujien arvostus ja kunnioitus, luottamuksellinen ja avoin vuorovaikutus sekä avoimet kysymykset ja erilaiset ratkaisukeskeiset menetelmät. Näiden avulla pyritään huomaamaan mahdollisuudet, hyvät tavat toimia sekä mitä kohti halutaan mennä. 
Työohjauksen tavoitteet liittyvät usein perustehtävän selkiyttämiseen, yhteistyön toimivuuden parantamiseen, hyvinvoinnin kohentumiseen tai esimerkiksi työyhteisössä tarvittavan muutosprosessin tukemiseen. Tavoitteita voivat olla myös henkilökohtainen ammatillinen kehittyminen tai persoonallinen kasvu. Usein käsitellään työyhteisön ja työntekijän arvoja ja vahvistetaan psyykkisiä voimavaroja.