Terapia Toivontie
Sinua varten
 

Susanna Warme 

Rat­kai­su­kes­kei­nen te­ra­peut­ti, sie­lun­hoi­to­te­ra­peut­ti, 

työnohjaaja (valmistuminen kevät 2023) 

opettaja, psy­ko­te­ra­peut­ti­set valmiudet 40 op, FM

Olen ihmisläheinen persoona, jolle arvostava kohtaaminen ja hyvän yhteyden luominen on tärkeää ja lähellä sydäntä. Haluan ajatella työssäni ratkaisukeskeisesti ja löytää uusia näkökulmia hankaliinkin asioihin tai tilanteisiin. Olen toiminut mm. terapeuttina, opettajana ja ohjaajana hyvin erilaisissa työyhteisöissä. Itselleni tärkeitä arvoja työssäni ovat erityisesti Ihmisten kohtaaminen, luotettavuus, inhimillisyys, työnilo sekä tavoitteiden saavuttaminen. 

Olen suorittanut terapeuttikoulutukseni Kristillisessä Terapiainstituutissa ja olen CHC:n akkreditoima. Koulutuksessani keskityin erityisesti neuroplastisuuteen eli aivojen kykyyn muuttua ja muovautua uusien kokemusten perusteella, aivoja ikään kuin opetetaan reagoimaan toisella, paremmalla tavalla. Ajatuksillamme on suuri merkitys tässä prosessissa. Terapiassa voidaan mm. rakentaa uusia merkityksiä ja luoda uusia mielen hyvinvointia edistäviä ajatuskuvioita, ts. voidaan lisätä aivojen neuroplastisuutta. Ajatusten lisäksi ihmisen sisäisellä tunnemaailmalla on tärkeä rooli terapiassa.  

Ota rohkeasti yhteyttä. Lähdetään yhdessä miettimään uutta suuntaa!

Marjaana Yli-Krekola

Rat­kai­su­kes­kei­nen te­ra­peut­ti, sie­lun­hoi­to­te­ra­peut­ti, työnohjaaja, sosionomi (AMK), kirkon nuo­ri­so­työn­te­ki­jä, ryh­mä­noh­jaa­ja, psy­ko­te­ra­peut­ti­set valmiudet 40 op, KTM 50+v.

Asiakkaitteni voimaantuminen on minulle sydämen asia ja innoittaja. Olen eteenpäin suuntautuva ja ihmisten kohtaamisesta nauttiva persoona. Rauhallinen ja läsnä herkkyydellä. Käytän työssäni ratkaisukeskeisiä ideoita ja harjoitteita ammentaen samalla kokonaisvaltaisesti monipuolisesta koulutus-, työ- ja kokemustaustastani. Ota yhteyttä - olet lämpimästi tervetullut!
Te­ra­peut­ti­kou­lu­tuk­se­ni olen suorittanut Kristillisessä Te­ra­piains­ti­tuu­tis­sa ja pätevyyteni ovat CHC:n akkreditoimia. Työskentelyyni tuovat vaikutteita myös osallistumiseni 6 vuoden ajan psykodraamaryhmiin sekä Tommy Hellstenin johtamaan 2-vuotiseen Ihminen tavattavissa koulutukseen. Minulla on useiden vuosien kokemus sosiaalialan työstä mielenterveys ja päihdekuntoutujien sekä ihmiskaupan uhrien parissa. Erikositumisalaani on narsismista ja lä­hi­suh­de­vä­ki­val­las­ta kärsineiden auttaminen terapian keinoin.
Omakohtaisesta elämän haaksirikosta selviytyminen johti kohdallani vaikeuksien kääntymiseen vahvuuksiksi. Uskalsin hypätä ja vaihtaa alaa. Nyt kokemukseni palvelevat toisia. Minulle on tuttua niin eroperheen arki kuin esimerkiksi masennus ja riippuvuudet sekä perheen vakavat sairaudet.